Werkplaatserkenning

ECM-IV

Voor een partij die onderhoud aan goederenwagens uitvoert, de inventarisatie gedaan welke processen, documenten en beschrijvingen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een Europees certificaat voor onderhoudsfuncties. Samen met een collega vervolgens de processen, documenten en beschrijvingen verzorgd. Na de audit door IL&T vrijwel zonder aanpassingen een certificaat mogen ontvangen.

  1. De klant heeft zich kunnen blijven focussen op het werk.
  2. De klant heeft processen op orde, en is gecertificeerd het werk uit te voeren.