Uitgevoerde projecten

Noot

Omdat ik vind dat projecten en de inhoud daarvan vooral bij de opdrachtgever thuishoren, staan op deze website geen lopende projecten, en geen echte details. In een gesprek ben ik bereid een nadere toelichting te geven, uiteraard met inachtneming van vertrouwelijkheid.

1 Apr 2023

Nieuwe Metro

Projectleider voor een nieuw type metrovoertuig in de grootste stad van Nederland:
Aansturen van een team van professionals, ook tijdens COVID.
Overleg met de vergunningverlener en subsidieverstrekker.
In gang zetten van een werkplaatsverbouwing.
Onderhandelen met de leverancier, én met de leverancier van het beveiligingssysteem.
Ontzorgen van het management.

 1. Acceptatie van het eerste voertuig op (aangepaste) planning en budget.
 2. Werkbare afspraken over onderdelen, onderhoudsinformatie, outillage.
1 Jul 2020

Nieuwe Tram

Projectleider voor een nieuw type tramvoertuig in de grootste stad van Nederland:
Aansturen van een team van professionals.
Overleg met de vergunningverlener en subsidieverstrekker.
Onderhandelen met de leverancier.
Ontzorgen van het management.

 1. Acceptatie van het eerste voertuig op planning en budget.
 2. Werkbare afspraken over onderdelen, onderhoudsinformatie, outillage.
7 May 2020

Toolbox toelating

Er komt veel kijken bij een vergunning. Niet alleen op technisch vlak, niet alleen vlak vóór de eerste inzet. Samen met een collega maken van een zogenaamde toolbox, waar in de loop van een project wordt toegelicht wat je moet regelen en waar je aan moet denken. Mét aandachtspunten voor heel veel interface-onderwerpen.

 1. De klant kan dit gebruiken voor alle komende vergunningsaanvragen.
 2. De opgedane kennis bij eerdere projecten wordt maximaal geborgd.
21 Apr 2019

ECM-1, -2, -3

Voor een startende vervoerder in Duitsland, het samen met een collega analyseren en aanpassen van de staande procedures, zodat een certificaat verkregen kan worden in het kader van ECM, mocht die wetgeving van toepassing verklaard worden op reizigersvervoer. Een review door een auditerende organisatie laat geen belemmeringen zien.

 1. De klant heeft zich kunnen blijven focussen op het starten van een vervoer.
 2. Door op afstand te blijven maar toch regelmatig te overleggen ontstaat een goed en effectief resultaat.
19 Sep 2018

Onderhoud materieel in aanbesteding

Voor een vervoerder in Duitsland, in een Duitse aanbesteding. Materieelonderhoud in de breedste zin van het woord: specificeren, beoordelen, berekenen en vergelijken, beschrijven. Inclusief werkplaatslocatie en inrichting.

 1. compleet beeld en visie in één hand
 2. klein team met korte lijnen en snelle slagen
26 Aug 2018

Nieuwe sprinter

Voor de grootste Nederlandse spoorreizigervervoerder, van studiefase en aanbesteding tot aan toelating. Assistent programma-manager voor het realiseren van de succesvolle introductie van SNG.

 1. technisch geweten van het programma
 2. verbeteren van programmabeheersing en implementatie
7 Dec 2017

Verlenging werkplaatserkenning

Na het initiële certificaat vorige jaar, na een continu verbeteren in het afgelopen jaar, samen met de klant gewerkt aan het robuust maken van de organisatie. Resultaat is een certificaat voor een periode van vijf jaar.

 1. bundelen van dagelijkse praktijk en onderbouwing
 2. langdurige zekerheid voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden.
11 Nov 2017

Materieelaspecten in aanbesteding

Deelname in een brede OV- aanbesteding, voor een vervoerder die nieuw is op het gebied van spoorvervoer. Behartigen van materieelaspecten als onderhoud, aanschaf, dienstregelingstijden en opleiding.

 1. ervaring in een nieuw team
 2. totaalaanbod
13 Sep 2017

Type vergunning

Professional in Transportation heeft onder andere door middel van een gap-analyse alle losse bewijsvoering voor veilig functioneren samengebracht. Daarna is met een opdekbrief de leesbaarheid voor ILT vergroot. Dit heeft bijgedragen aan een vlotte afhandeling door ILT én een typevergunning

 1. typevergunning zonder wezenlijke vertraging
 2. blijvend goede relatie tussen klant en ILT
2 Dec 2016

Werkplaatserkenning

ECM-IV

Voor een partij die onderhoud aan goederenwagens uitvoert, de inventarisatie gedaan welke processen, documenten en beschrijvingen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een Europees certificaat voor onderhoudsfuncties. Samen met een collega vervolgens de processen, documenten en beschrijvingen verzorgd. Na de audit door IL&T vrijwel zonder aanpassingen een certificaat mogen ontvangen.

 1. De klant heeft zich kunnen blijven focussen op het werk.
 2. De klant heeft processen op orde, en is gecertificeerd het werk uit te voeren.
21 Dec 2014

Nieuw materieel

Voor een klant heeft Professional in Transportation bijgedragen aan het totstandkomen van een contract voor levering van nieuwe treinstellen, inclusief de bijbehorende producten en diensten die nodig zijn voor een goede introductie van dat materieel. Door zorgvuldig, transparant en integraal te werken is een bij de klant aansluitend product aangeschaft. Bovendien is voor de komende fase met de leverancier een processpecificatie opgesteld zodat vooraf voor beide partijen helder welke producten en stappen verwacht worden.

 1. De klant heeft een afgestemd product aangeschaft.
 2. De leverancier weet “smart” wat hij wanneer moet leveren.
17 Jan 2014

Voorbereiden aanbesteden

De klant wil binnenkort een aanbesteding starten. Om na besluitvorming door het management geen tijd te verliezen, worden alle benodigde documenten voorbereid. De publicatie, de specificatie, selectieleidraad en alles over eventuele opties waarover nog besloten moet worden.

 1. De klant kan kan de besluitvorming op een geschikt moment inbrengen, zonder daarna veel tijd nodig te hebben voor de aanbesteding.
 2. De klant weet waar ze qua uitvoering en financieel aan toe zal zijn.
18 Jul 2013

Variantenstudie

Deze klant wil weten met wat voor materieel zijn behoefte ingevuld zou kunnen worden. Ter voorbereiding op de echte zoektocht heeft Professional in Transportation inzichtelijk gemaakt welke aandachtspunten er zijn, en hoe techniek, planning, financiën en risico’s met elkar samenhangen.

 1. De klant kan gericht zoeken met de juiste instelling.
 2. De klant heeft een houvast bij de gesprekken met de industrie.
14 Mar 2013

Business case

Voor deze klant heeft Professional in Transportation, na een eerder onderzoek van het integrale plaatje, de business case ingevuld: eenmalige kosten en kosten per jaar voor coördinatie, materieel en personeel. Afhankelijk van de uiteindelijke doelen die de klant zich zelf wil stellen, is de hoogte van de investering eenvoudig te bepalen.

 1. De klant kan investering en doelstelling op elkaar laten aansluiten.
 2. De klant heeft inzicht in de kostendragers.
21 Dec 2012

Strategische verkenning

De klant wil weten in hoeverre een deel van de organisatie toekomstbestendig is. Het organisatieonderdeel is gespiegeld aan vergelijkbare onderdelen in de branche, toekomstscenario’s zijn stuk voor stuk uitgewerkt op impact en waarschijnlijkheid.

 1. Inzicht in de basis.
 2. Inzicht in de mogelijkheden in de toekomst.
30 Sep 2012

Integrale oplossing

Voor deze klant heeft Professional in Transportation het integrale plaatje onderzocht: vervoerderschap, mensen én materieel. Wat is wijsheid, welke kant moet deze klant op. Aandachtspunten zijn financiën, risico’s, doorlooptijd, juridische mogelijkheden, veiligheid.

 1. De klant heeft uit vele mogelijkheden díe scenario’s kunnen selecteren die bij hem passen.
 2. De klant kan intern en extern een stap vooruit maken.
16 Jul 2012

Studie inbouwmogelijkheden

Voor een organisatie die wijzigingen aan materieel door kan voeren, een studie leiden naar de mogelijkheden voor diverse aanpassingen. Binnen drie maanden duidelijkheid over risico’s, budget en planning, terwijl de uitgangspunten van de vervoerder nog niet vaststaan.

 1. De vervoerder helpen met het vinden van de gewenste uitvoering.
 2. De ‘eigen organisatie’ in korte tijd leiden naar een compleet aanbod.
7 Feb 2012

Eigen aanschaf of lease

De opdrachtgever overweegt aanschaf van nieuw materieel. Verzoek aan Professional in Transportation om aan te geven wat de (financiële en overige) gevolgen zijn op het moment dat dit met eigen geld gebeurt, of indien tot lease wordt overgegaan.

 1. Beschouwen van financiën, risico’s, kansen en bedreigingen.
 2. Een nuttige uitspraak over jaarkostenniveaus bij de twee mogelijkheden.
17 Jan 2012

Materieelbehoefte

De opdrachtgever wil weten hoe groot de behoefte is aan nieuw materieel. Bovendien moet duidelijk worden waar dan ongeveer behoefte aan bestaat. Hierbij moeten alle stakeholders geraadpleegd worden.

 1. De behoefte in projectverband vaststellen (kwalitatief en kwantitatief).
 2. In projectverband kijken naar logistieke, commerciële, productie- en beheerbelangen.
1 Dec 2011

Balkonvoorzieningen reizigersmaterieel

Als commerciële ontwikkeling moeten een aantal ideeën voor een treinbalkon uitgedacht, ingebouwd en beproefd worden. Ook de kosten voor seriematige uitvoering moeten inzichtelijk gemaakt worden. Resultaat moet zijn, dat integrale besluitvorming omtrent de ideeën mogelijk wordt.

 1. Alle aspecten zijn beschouwd: maakbaarheid, onderhoud, reiniging, design, kosten.
 2. Heldere weergave van de resultaten: goede besluitvorming over doorvoering mogelijk.
15 Nov 2011

Waarderen van exogene factoren

De opdrachtgever wil weten of zijn project sneller had gekund. Een paar exogene factoren zijn van mogelijk grote invloed, en het is de vraag of de oplossing eerder klaar had kunnen zijn.
Door samenwerken met twee collega’s kunnen we het gehele vervoersveld goed en snel afdekken.

 1. In ogenschouw nemen van omgeving, techniek, politiek, kosten.
 2. In kort tijdsbestek antwoord op een politiek beladen vraag.
1 Aug 2011

Strategisch advies productontwikkeling

Een adviesgevend bureau is een dienst aan het ontwikkelen. Het team dat de ontwikkeling vormgeeft, wordt door mij uitgedaagd te kijken naar interne mogelijkheden, maar vooral externe behoefte. Deze twee aspecten leveren, in balans, het beste resultaat!

 1. Er wordt iets ontwikkeld waar duidelijk behoefte aan is.
 2. De organisatie kan de ontwikkeling met behoud van kwaliteit realiseren.
31 May 2011

Bepalen testinhoud en -locatie

De opdrachtgever dient bepaalde specificaties aan te tonen. Dit aantonen is deels te realiseren door berekeningen maar er zullen ook tests uitgevoerd moeten worden. Het is de vraag welke tests echt nodig zijn, en hoe deze uitgevoerd kunnen worden.

 1. Functionaliteit, kosten en planning staan hier op licht gespannen voet.
 2. De opdrachtgever en diens opdrachtgever zijn tevreden met het resultaat.