Wat kan Professional in Transportation voor u betekenen?

Consultancy

Het meenemen van de belangrijke aspecten binnen transport:

  •  techniek
  •  processen
  •  communicatie
  •  logistiek
  •  financiën

Door deze aspecten in gezamenlijkheid te beschouwen, kan ik u een afgewogen advies geven over aanschaf of onderhoud van materieel, over inzet ervan of over de kosten.

Projectmanagement

Het aansturen van een project binnen ontwerpvoorwaarden, budget en planning.

Het inpassen van een project in een groter geheel, waarbij rekening gehouden moet worden met allerhande beperkingen en veranderende omgevingen.

Door flexibel en buiten de gebaande paden te denken, kan ik u helpen bij het realiseren van uw specifieke doel. Of het nu technisch, logistiek of anderszins is.

Teamverband

Binnen uw team kan ik bijdragen met inhoudelijke kennis en proceskennis.

Mijn sterktes liggen in het leggen van verbanden, het uitdagen van uw eigen medewerkers om buiten de gebaande paden te denken, en het simpelweg DOEN.

Stakeholdermanagement

De vele belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie zijn sterk bepalend voor het succes van uw project. Door goed en helder te communiceren, en te zoeken naar de “win” voor iedereen, kan ik u maximaal helpen.