Nieuw materieel

Voor een klant heeft Professional in Transportation bijgedragen aan het totstandkomen van een contract voor levering van nieuwe treinstellen, inclusief de bijbehorende producten en diensten die nodig zijn voor een goede introductie van dat materieel. Door zorgvuldig, transparant en integraal te werken is een bij de klant aansluitend product aangeschaft. Bovendien is voor de komende fase met de leverancier een processpecificatie opgesteld zodat vooraf voor beide partijen helder welke producten en stappen verwacht worden.

  1. De klant heeft een afgestemd product aangeschaft.
  2. De leverancier weet “smart” wat hij wanneer moet leveren.